Please log in or register to do it.

Có quá nhiều bài học XƯƠNG MÁU khi triển khai campaign này cho chị Hồng Vân. Nhiều đến nỗi, chẳng thể qua một vài bài viết mà chia sẻ cho mọi người hết được.

Cô giáo chỉ tóm tắt một vài ý chính:

– Chọn đúng người, nhờ đúng bên kết nối (thành thật là, nếu không phải do anh Vạn Lý Độc Hành gọi điện nói trước thì mình sẽ không làm; mình rất quý vợ chồng anh Dương và bạn Kiwi)

– Hiểu sâu về ngành nào thì dễ làm truyền thông cho ngành đó (khi có sức ép thời gian).

– Về chuyên môn, phải chọn đúng tệp khách hàng, hiểu họ và tìm thông điệp đúng

– Về sự hợp tác, cô giáo nghĩ cái này quan trọng nhất. Team chị Hồng Vân, đặc biệt là cá nhân chị Hồng Vân là một đối tác trên cả tuyệt vời. Chúng tôi trao đổi liên tục, nhất cử nhất động đều được thông tin ngay lập tức và bàn bạc. Không thể hành động một mình mà tốt được. Chúng tôi tin tưởng và tôn trọng nhau, từ đó có sự kết hợp cực nhịp nhàng.

– Về sự giúp đỡ của team Trăng Đen, DailyTalk, các anh chị nhà báo, các bạn KOL, blogger, và anh chị em đoàn film đều kịp thời và lăn xả.

Nói chung, công thức để thành công cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng để có đủ “bấy nhiêu” thì chắc một phần vì lý do may mắn nữa.


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Khủng hoảng truyền thông bộ TN-MT: "Chữa cháy" theo nghĩa bóng
Người ta luôn tin vào những gì họ muốn tin

Your email address will not be published. Required fields are marked *