Please log in or register to do it.

Cách đây ít phút, Văn phòng Chủ tịch Nước đã họp báo chính thức giới thiệu lệnh của Chủ tịch Nước công bố 13 đạo luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13. TRONG ĐÓ CÓ LUẬT BIỂN VIỆT NAM.

Đọc luật biển Việt Nam tại đây http://bit.ly/Mrpjnf

Long Velo

Bỗng dưng muốn... giở quẻ
Tòa án công bằng nhất

Your email address will not be published. Required fields are marked *