Please log in or register to do it.

Bữa nay tập ngực, bụng, tay, chân, vai mà tối về nhà bị đau cổ.

Bệnh viện trả về rồi, cao thủ nào bắt bệnh dùm với ạ? Hay mình bị bệnh ngựa???

Nguyễn Ngọc Long

Ấm ức
Ca sĩ Tinh tế

Your email address will not be published. Required fields are marked *