Please log in or register to do it.

Trời ơi Thu Phương hay quá, hát Dạ Khúc Cho Tình Nhân xong, đợi những tràng pháo tay của khán giả ngưng lại mới ôm mic cúi đầu “Trân trọng cảm ơn những tình cảm yêu mến của quý vị khán giả DÀNH CHO BÀI HÁT. Đây quả là một nhạc phẩm tuyệt vời phải không thưa quý vị”.

Biết bao giờ ca sĩ trong nước mới khéo léo và tinh tế được như vậy nhỉ???

Nguyễn Ngọc Long

Tui tập thể thao
Mất nước

Your email address will not be published. Required fields are marked *