Please log in or register to do it.

Tiếng pháo! âm thanh vẫn còn vang vọng với những kỷ niệm của 4 anh chị em chờ đợi ngày mồng 1 tết. Nó là âm thanh đánh thức mùa xuân, là tiếng kêu báo hiệu ngày đoàn viên sum họp. Tết xưa là vậy, và tiếng pháo xưa sẽ luôn đọng lại trong tâm trí những người đã từng nghe tiếng pháo tết. Nhớ lắm ” Tiếng pháo xưa”

Tiếng pháo kỷ niệm

(Bài dự thi “Tết xưa chưa mất” của Bé Liên Xô)

TẾT XƯA MẤT RỒI...
KÝ ỨC VỀ TẾT XƯA

Your email address will not be published. Required fields are marked *