Please log in or register to do it.

Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống ngẩn tò te.

Bài học rút ra: “thịt” nhân viên một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.

> Hình: Hoàng Anh Đức
> Text: Trung Đức

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 22, 2013 at 02:01PM)

Một ngày làm giám khảo - ĐHKHXH&NV TP.HCM
Ai mang chung niềm đau khi Nước Việt nghẹn ngào?

Your email address will not be published. Required fields are marked *