Please log in or register to do it.

Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoạm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi. Chó, sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú, quạ chết tươi.

Bài học rút ra: đừng chiếm thị trường nếu bạn biết là không giữ được nó.

> Hình: Hoàng Anh Đức
> Text: Trung Đức

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 23, 2013 at 07:01PM)

Gia đình tôi đã có "may mắn" được "ÔNG ĐA CẤP AMWAY" làm tan cửa nát nhà!
Hãy cất "MẶT ĐẸP" vào trong két sắt

Your email address will not be published. Required fields are marked *