Please log in or register to do it.

Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.

Bài học rút ra: hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp!

> Hình: Hoàng Anh Đức
> Text: Trung Đức

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 24, 2013 at 03:38PM)

Đăng ký nhận lịch offline của Truyền thông Trăng Đen
Gia đình tôi đã có "may mắn" được "ÔNG ĐA CẤP AMWAY" làm tan cửa nát nhà!

Your email address will not be published. Required fields are marked *