Please log in or register to do it.

Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. Đức vua băng hà.

Bài học rút ra: trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác.

> Hình: Hoàng Anh Đức
> Text: Trung Đức

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 23, 2013 at 07:17AM)

Hãy cất "MẶT ĐẸP" vào trong két sắt
Bói niu-phít

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please log in or register to do it.

Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. Đức vua băng hà.

Bài học rút ra: trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác.

> Hình: Hoàng Anh Đức
> Text: Trung Đức

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 23, 2013 at 07:17AM)

Hãy cất "MẶT ĐẸP" vào trong két sắt
Bói niu-phít
This post saved as draft, you can see and edit all saved post drafts HERE.

Your email address will not be published. Required fields are marked *