Please log in or register to do it.

Cảm ơn facebook.

Cứ khi nào có Đờ Voi, Ái Đồ, Cặp Đôi Bất Hảo, Voi Kít… hay các thể loại show giải trí nhảm nhảm drama não tình trên vô tuyến mà trùng giờ với các trận đá banh đẳng cấp quốc tế thì chúng ta có thể sử dụng một phương pháp bói tên là bói niu-phít để xác định giới tính thật của bạn bè vô cùng hiệu quả.

Theo đó, 99.99% các chàng trai thẳng sẽ feed đá banh. 99.99% các chàng pede thẳng sẽ feed Đờ Voi hay các show giải trí não tình.

Các thành phần còn lại, không feed 2 cái đó mà đi soi mói chuyện của người ta thì 99.99% là ô môi thẳng. Như mình đây này là một thí dụ rất điển hình.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 22, 2013 at 11:03PM)

Trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác
Một ngày làm giám khảo - ĐHKHXH&NV TP.HCM

Your email address will not be published. Required fields are marked *