Please log in or register to do it.

“21 ngày sống bên chồng, 45 năm xa cách, giờ chỉ cần có 1 ngày được tìm lại để khóc bên mộ chồng là đã quá đủ, đã thấy hạnh phúc lắm rồi…”

Đúng là không có gì trên đời có thể mang ra so sánh được với tấm lòng và sự thuỷ chung son sắt của người phụ nữ Việt Nam giai đoạn trước.

Hình cắt từ chương trình Trở Về Từ Ký Ức của chị Thu Uyên, mình đang xem trên VTV1.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Bữa ăn ân huệ cuối cùng ở Lầu Ngưng Bích
Tình mẫu tử

Your email address will not be published. Required fields are marked *