Please log in or register to do it.

Hôm qua mình đăng lên face vụ án chung cư hay bị trộm cắt khóa (http://on.fb.me/PxcvdU), hôm nay phóng viên Thanh Niên đã tìm đến viết bài phản ánh. Nhân tiện phỏng vấn bà tiên Cát Bụi việc bị cắt trộm phụ tùng 3, 4 triệu gì đó ở dưới tầng hầm giữ xe.

Hy vọng sau khi bài báo lên khuôn, sẽ có một đại gia bụng phệ nhủ lòng thương cho kiều nữ Cát Bụi tiền đi sửa xe để mình lại có xe đi chơi (vì xe mình hiện đang bị chiếm dụng rồi) :-)))))))

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Người ta yêu nhau vì những điều không hoàn hảo
Thất nghiệp => Nghèo => Ăn chơi kiểu sinh viên

Your email address will not be published. Required fields are marked *