Please log in or register to do it.

Vài ngày trước thấy các báo đồng loạt đăng tin Vietnam cảnh báo và phản đối trung quốc đưa “tàu cá” vào quần đảo Trường Sa của Vietnam.

Vài bữa sau lại đồng loạt đăng phản đối “tàu cá” trung quốc đã đến Trường Sa của Vietnam.

Bữa nay thì đồng loạt đăng “tàu cá” của trung quốc vẫn ngang ngược đánh bắt tại Trường Sa của Vietnam.

Có vẻ như việc phản đối tụi trung quốc này đã vô tác dụng. Nếu các bên liên quan không có kế sách nào khác, Nguyễn Ngọc Long Blackmoon mạo muội đề nghị việc trao công hàm phản đối cho tôm cá ở Trường Sa để tụi nó có lòng yêu nước thì trốn không chui vô lưới của tàu khựa. Như vậy liệu có hiệu quả hơn không?

Chứ giờ cùng đường rồi mất gì không thử? Có một cách làm hoài thấy mất vui :-(

Long Velo

Bỗng dưng muốn... đi vô khách sạn nghỉ ngơi
Sự nguy hiểm của việc mất thông tin đăng nhập...

Your email address will not be published. Required fields are marked *