Please log in or register to do it.

Nếu ai đó vẫn còn chưa hình dung được hết sự nguy hiểm của một việc “đơn giản” là mất thông tin đăng nhập…

(P/s: chị này là founder của Tiếp thị & Gia đình, Thế Giới Văn Hóa, Phong Cách, Cosmopolitan Vietnam, Her World Vietnam; co-founder của Thế Giới Phụ Nữ)

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Phản đối, phản đối và lại phản đối
Bởi chiến tranh không phải trò đùa

Your email address will not be published. Required fields are marked *