Please log in or register to do it.

Chuẩn bị offline trao đổi học hỏi kinh nghiệm với nhau về truyền thông – marketing (C&M) nào các bạn Sài Gòn. Ai quan tâm thì vào điểm danh giữ chỗ. Nếu đông người hào hứng thì chúng ta sẽ tiến hành.

Khi vô điểm danh, các bạn nói rõ luôn đang làm công việc gì ở công ty nào; hoặc đang học gì (liên quan đến C&M); hoặc không học, làm liên quán đến C&M nhưng yêu thích…

Nếu được, các bạn cũng nói luôn về topic mà các bạn quan tâm nhất. Chúng ta sẽ offline theo hình thức free-style, chủ yếu là lần đầu gặp gỡ giao lưu làm quen để có tiền đề cho các buổi chuyên sâu hơn sau đó.

Chắc phải mời em Quân Idea làm cố vấn tổ chức, he he u003C3

Nguyễn Ngọc Long

Ăn cá chép om dưa cải chua
Grandmother qua ảnh

Your email address will not be published. Required fields are marked *