Please log in or register to do it.

Nhân status nói về chi tiết xé tem của 12 CON GIÁP (http://on.fb.me/W3N4oc). Thấy đa phần các bạn đã bị hiểu sai “giá trị” của bài học truyền thông.

Mình không định nói về giá trị độc quyền. Vì giá trị ấy thì có thật, và nó lồ lộ ra ngoài, ai mà không biết. Cái mình thấy đắt giá là ở nghệ thuật kể chuyện và cách kể chuyện. Đó mới là đỉnh cao của truyền thông chính hiệu.

Ai quan tâm xin vào đặt gạch, sáng mai sẽ có bài phân tích chi tiết và đưa ví dụ cụ thể cho cả nhà cùng ngâm cứu, kakakaka ^^

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 15, 2013 at 12:18AM)

NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN - ĐỈNH CAO CỦA TRUYỀN THÔNG
Một bài học truyền thông từ phim 12 con giáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *