Please log in or register to do it.

Họp báo Qualcomm, cũng tạm coi là có tầm Quốc Tế vì toàn sếp bự kiểu Chủ tịch, Giám đốc vùng… này kia qua dự và trình bày, diễn thuyết.

Tham gia vô họp báo, các phóng viên vừa tự ti (do phải có người phiên dịch), lại có chút tự hào (do được mấy ông tây da trắng mũi lõ tôn trọng và danh sách được mời cũng hạn chế).

Thế rồi giữa cuộc họp, trong khi ông tây đang diễn thuyết thì một bác nhà báo của tờ Lao Động hồn nhiên đi qua chỗ khác tám với đồng nghiệp. Bác nói to đến mức ông Tây phải hạ giọng nhường lời cho bác và mấy bạn ngồi cạnh mình phải quay qua “dòm dòm” ra điều nhắc nhở.

Trước giờ bà con hay chửi “phóng viên Văn hoá văn nghệ” là … mấy đứa viết về văn hoá thực ra là rất vô văn hoá. Đau chưa? Mà có đúng không? Đôi khi thấy đúng, mà hôm nay thấy tuy đúng nhưng lại là chưa đủ!

Nguyễn Ngọc Long

Giám đốc âm nhạc của Đờ Voi từ chức
Vẫn luôn có cách để yêu thương 3

Your email address will not be published. Required fields are marked *