Please log in or register to do it.

Xin lỗi mình hỏi một câu hơi ngu (hoặc rất ngu) là mình đi ngoài đường, mình thấy nhiều bạn đội nón báo hiểm có chữ CATCH ME IF YOU CAN là í là sao nhỉ? Bị ngu, bị không hiểu???

Ban đầu cũng không để ý lắm, nhưng về sau thấy rất nhiều kiểu như trend hay gì đó? Mình lạc hậu mấy vụ này lắm???

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 23, 2013 at 06:18PM)

Quái chiêu của ông già bán vé số
TELL THE TRUTH để được làm con người

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Câu này có nghĩa châm biếm “Đố bắt được tao”