Please log in or register to do it.

1. Click chuột truy cập trang web dự án của Google http://bitly.com/1alDoix

2. Tự phân tích case-study của Google bằng cách suy nghĩ theo gợi ý sau:

+ Google muốn gửi thông điệp gì qua dự án này?

+ Tại sao dự án này lại được quan tâm nhiều như thế? (gợi ý cho bạn nào có tham gia buổi offline: Hãy truy ngược để tìm ra nguyên lý của Concept truyền thông)

+ Bạn ứng dụng được gì từ cách làm này của Google? (gợi ý cho bạn nào có tham gia buổi offline: Sử dụng phương pháp Di truyền và Biến đổi gene)

+ Hãy phân tích cách tạo vật phẩm truyền thông của Google trong dự án này có gì đặc biệt? (gợi ý cho bạn nào có tham gia buổi offline: tìm mối liên hệ giữa các vật phẩm truyền thông này và thông điệp cũng như kênh truyền thông được chọn)

Các bạn cứ chém thoải mái. Ai thích làm bài cho quen và đủ khả năng làm được thì cứ thả kết quả vào comment, còn không thì cưỡi khinh khí cầu qua đặt gạch. Ngày mai mình sẽ có đáp án chi tiết nhé. Hiu hiu.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 17, 2013 at 11:41PM)

Không bán danh dự và uy tín bản thân ... khi chưa được giá
Làm việc đúng đam mê là sướng nhất

Your email address will not be published. Required fields are marked *