Please log in or register to do it.

Hôm nay lên làm việc với Thanh tra Sở về vấn đề forward domain đến một trang web mà trang này “vi phạm”.

Mình nhận lỗi và xin về forward đến trang khác thì được thông tin không được forward đến nhiều trang thí dụ như kenh14 cũng vi phạm, eva mới bị xử hôm qua, yume đã xử xong, trang “con ong” (bee) chuẩn bị bị xử :D

Cuối cùng không chắc trang nào vi phạm trang nào không nên quyết định forward qua Google -.-

Nguyễn Ngọc Long

Ăn trưa ở VOV
Để ấm lòng một buổi sáng trời thu lành lạnh

Your email address will not be published. Required fields are marked *