Please log in or register to do it.

Vì yêu nhau có thể bước qua cuộc sinh tử bể dâu, hoặc có thể mất nhau chỉ vì một cái nắm tay không đủ chặt.

Vậy thì, hãy yêu thương đi khi còn có thể yêu thương…

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Ai có bồ rồi thì cấm LIKE nhé
Truyền thông hậu khủng hoảng và góc nhìn của nhà báo qua "lăng kính" vedan

Your email address will not be published. Required fields are marked *