Please log in or register to do it.

Báo Đất Việt có bài “Hà Tăng xứng đáng được tôn vinh vì ngực lép nhưng thật” do cô Minh Khuê tổng hợp. Mình nghĩ mẹ cô này chắc cũng già rồi, nên ngực cũng lép và cũng không xài hàng giả, sao không nhân tiện tôn vinh mẹ cô luôn một thể? Hả cô Khuê???

Mình đề xuất rất nghiêm túc và thành kính chứ không có gì bậy bạ hay xúc phạm đâu nhé. Vì mình cũng không cho rằng cô Khuê đang cạnh khoé cô Hà.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 12, 2013 at 10:42AM)

Bệnh Trẻ Mãi Không Già
Truyền thông và Vai trò tuyên truyền

Your email address will not be published. Required fields are marked *