Please log in or register to do it.

Đêm nhạc Chuyện Đoá Quỳnh Hương gây quỹ cho chương trình từ thiện Ngày Hạnh Phúc.

Góp mặt trong chương trình gồm có 13 ca sĩ và khách mời. Chương trình chỉ diễn ra 1 đêm duy nhất.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 14, 2012 at 08:14PM)

Cảm ơn
Ai cũng nghĩ mình là Siêu Nhân :(

Your email address will not be published. Required fields are marked *