Please log in or register to do it.

Cảm ơn các MC, ca sĩ khách mời, các diễn giả và toàn bộ khán thính giả đã đến ủng hộ chương trình. Đêm nhạc không còn một chỗ trống dù nhiều người phải đứng!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 14, 2012 at 09:11PM)

Nguyễn Ngọc Long - Hỏi để hiểu nhau
Đêm nhạc Chuyện Đoá Quỳnh Hương

Your email address will not be published. Required fields are marked *