Please log in or register to do it.

HỎI ĐỂ HIỂU NHAU

Chương trình hỏi đáp tự do không giới hạn chủ đề với mục đích hiểu nhau hơn. Các bạn đặt câu hỏi trong mục comment, bạn Nguyễn Ngọc Long sẽ trả lời. Mình sẽ tặng 3 phần quà đặc biệt cho 3 bạn có câu hỏi hay ho nhất \u003C3

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 15, 2012 at 05:41PM)

Về quê ăn tùm lum :D
Cảm ơn

Your email address will not be published. Required fields are marked *