Please log in or register to do it.

Thịt gà luộc, lòng trứng, nộm xu hào đu đủ, bánh đúc tương bần, xôi lạc, táo bi… Ai dzìa quê với mình mình cho ăn nhé \u003C3

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 16, 2012 at 11:41AM)

FPT Không phải là một Thương hiệu mạnh hay Nguyên tắc của sự tập trung và phân tán
Nguyễn Ngọc Long - Hỏi để hiểu nhau

Your email address will not be published. Required fields are marked *