Please log in or register to do it.

Đêm nhạc “Một thế giới cho tất cả” do Trung tâm khuyết tật và phát triển DRD (Đời Rất Đẹp) tổ chức.

Thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến đang nói về quyền của người khuyết tật.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 11, 2013 at 08:01PM)

Đời quá đẹp
Trà chanh chém gió

Your email address will not be published. Required fields are marked *