Please log in or register to do it.

Dai ichi life, thương hiệu của sự vô duyên và phiền phức. Có ai đăng ký số phone tới dịch vụ đó bao giờ đâu mà suốt ngày gọi điện làm phiền? Người ta đã từ chối và yêu cầu xoá số phone đi thì thôi đi chớ. Ngày gọi 3-4 bận nghe tới cái chữ dai ichi life là muốn lên máu, stress giảm cả 10 năm tuổi thọ.

Làm vầy hoài tôi chết sớm chứ bảo hiểm cái gì mà bảo hiểm? Ghét tụi này thế không biết. Mai mốt có nhu cầu cũng KHÔNG BAO GIỜ sử dụng dịch vụ của cái thương hiệu phiền nhiễu này.

Dai ichi life, cam kết khiến bạn stress để mau mau xuống lỗ! Cảm ơn dai ichi life nhé, cảm ơn dai ichi life nhiều.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 25, 2013 at 02:48PM)

Lý thuyết "Điểm Kết Nối" và truyền thông xây dựng hình ảnh thương hiệu trong tâm trí khách hàng
Họp báo để làm gì?

Your email address will not be published. Required fields are marked *