Please log in or register to do it.

Chỉ còn vài tiếng là hết năm 2012 mà còn nghe được một chuyện hết sức buồn. Mình chưa bao giờ hối hận khi căm ghét rượu bia.

Các bạn đi chơi lễ nhớ tự chủ và ráng giữ mình! Chơi có chừng, dừng đúng lúc…

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 31, 2012 at 10:07PM)

Vĩnh biệt hiệp sĩ Nguyễn Công Hùng
Việt Nam trở thành nước xuất siêu, thì sao?

Your email address will not be published. Required fields are marked *