Please log in or register to do it.

Vĩnh biệt hiệp sĩ Nguyễn Công Hùng, một ngọn lửa nghị lực, một tấm gương không khuất phục khó khăn của cộng đồng CNTT và người khuyết tật Việt Nam.

Cầu chúc anh bình an bên Thiên Chúa.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 01, 2013 at 12:37AM)

Thảo mai robot
Chuyện buồn cuối năm 2012

Your email address will not be published. Required fields are marked *