Please log in or register to do it.

Mấy anh chị nhà báo cho em hỏi 3 câu hỏi nhỏ:

1- Chàng trai ham vui 18 là mắm nào thế?

2- Tại sao nó lại biết email của em?

3- Tại sao nó lại gửi cho em 2 cái clip chơi ô môi như vậy?

Và cuối cùng, nhờ anh chị nào có contact, số phone, facebook, email… gì đó của một trong 2 bạn diễn viên đóng clip chơi les lột đồ ấy nhắn dùm em rằng bạn í sẽ không bao giờ có cơ hội được nhắc tên trên facebook em từ giờ về sau. Không bao giờ được xuất hiện trên 3 tờ báo mà em đang phụ trách cũng như không bao giờ được xuất hiện ở bất cứ tờ báo nào em cộng tác.

Ngoại trừ bài viết nào đó liên quan đến việc hỏi ý kiến các cơ quan quản lý an ninh, văn hoá, cục nghệ thuật biểu diễn hoặc những bài viết phê phán bất cứ nhãn hàng nào hợp tác quảng cáo với bạn ấy từ giờ về sau.

Em xin hết ạ, em đau tim quá.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – Tue, 12 Mar 2013 at 03:46 AM)

Kế hoạch xuyên Việt khám phá mọi miền đất nước
Tử tế để được gì?

Your email address will not be published. Required fields are marked *