Please log in or register to do it.
  • Vì người khác phải bỏ 400$ mỗi giờ tư vấn mà anh còn chảnh choẹ không nhận, thì em nhận được cái gật đầu đồng ý ngay sau mỗi lần đề xuất “Nhậu đi Anh!”.
  • Là khi mình luôn vui dù chỉ nghĩ đến cái tên của anh, là sự cả nễ, và cả tình thân mến thân mỗi khi gặp.
  • Là được thêm một lần khẳng định “Em hãy tự tin từ chối khách hàng vớ vẩn, và tiền không bao giờ khó kiếm, niềm vui mới khó”, là “Mặc kệ những nỗi lo sợ họ nghĩ gì về mình, vì mình là mình và mình sống cho chính mình”.
  • Là những bài giảng từ cuộc sống đến những tâm sự thầm kín mà em là số hiếm được nghe, hay cả những lời khuyên truyền thông, làm báo chí cho sự kiện lớn sắp đến.

Nguyễn Ngọc LongTruyền thông Trăng Đen! Cái tên mà chỉ cách đây mấy năm trước lúc em về nước, em tìm cách nhờ người kết nối và bị doạ “phí anh ấy đắt lắm”, thì nay em vừa được ăn vừa được “gói” ti tỷ niềm vui và bài học mang về ❤️.

Đội ơn cô yêu Nguyễn Ngọc Long đã đến với em trong một đêm mưa bão nát trời!


Nguồn: Facebook Van Nguyen – Founder and Manager tại OSLA- Tư vấn du học và học bổng

Đừng giết con!
Thấy gì từ vụ "bãi Tư Chính"?

Your email address will not be published. Required fields are marked *