Please log in or register to do it.

Từ sáng đến giờ gặp và tư vấn được cho 3 bạn về chiến lược truyền thông. Tối nay “xử” nốt một bạn bên ngân hàng nữa mới hết ngày.

Vì công việc phát sinh hơi nhiều nên mình ở lại Hà Nội thêm 2 ngày nữa. Kính báo để anh chị em bạn bè được biết và tích cực rủ rê hò hẹn u003C3

Nguyễn Ngọc Long

Nửa đêm rồi vẫn miệt mài chat chit...
Một bạn làm bên hãng mĩ phẩm lớn mời mình...

Your email address will not be published. Required fields are marked *