Please log in or register to do it.

Nửa đêm rồi vẫn miệt mài chat chit tư vấn xây dựng hình ảnh cho em Huynh Minh Thuy.

Có khi nào mình chuyển nghề nhảy qua làm tư vấn luôn không ta :D

Nguyễn Ngọc Long

Vậy cô đi đường nào chẳng được! Hỏi làm gì!
Từ sáng đến giờ gặp và tư vấn được...

Your email address will not be published. Required fields are marked *