Please log in or register to do it.

Một bạn làm bên hãng mĩ phẩm lớn mời mình qua showroom tham quan và tư vấn về chiến lược truyền thông.

Sau 1 tiếng tìm hiểu và nói chuyện, mình khuyên bạn ấy nên… đừng làm gì hết. Bạn í nói rằng thấy rất thuyết phục và đang rất happy :-))))))

Nguyễn Ngọc Long

Từ sáng đến giờ gặp và tư vấn được...
Làm sao để xử lý khủng hoảng truyền thông?

Your email address will not be published. Required fields are marked *