Please log in or register to do it.

Cái này lâu rồi, tự nhiên hôm nay bà con lại rộn ràng trên facebook?

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỘNG VIÊN NỀN KINH TẾ QUÔC DÂN

Sáng ngày 7/5/212, đồng chí Lê Xuân Bình, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện triển khai kế hoạch khảo sát khả năng động viên nền kinh tế quốc dân, bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh đến Ban chỉ huy quân sự 11 xã, thị trấn.

Qua đó, khảo sát tiềm lực, khả năng huy động nhân lực, vật lực phục vụ xây dựng kế hoạch theo đúng thực tế. Căn cứ vào kết quả khảo sát, đề ra những biện pháp để xây dựng, củng cố tiềm lực kinh tế, sẵn sàng cho việc huy động nhanh, có hiệu quả đáp ứng được yêu cầu khi có tình huống xảy ra và đảm bảo 3 yêu cầu: Nắm chắc nhân lực, vật tư của các đơn vị, cơ sở thành viên thuộc quyền; Đăng ký đầy đủ theo hệ thống mẫu biểu. Đề xuất khả năng động viên, bảo đảm năm đầu chiến tranh.

Nội dung khảo sát: Khả năng động viên nhân lực, ngành nghề động viên; Khả năng động viên phương tiện, trang bị , vật tư các loại; Khả năng động viên vật chất, năng lực sửa chữa, sản xuất các doanh nghiệp nhà nước; Khả năng động viên y tế. Thời gian khảo sát từ ngày 7/5 đến 18/5/2012, các xã, thị trấn hoàn thành khảo sát, gửi kết quả về Ban chỉ huy Quân sự huyện.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Khi anh thành thật với chính mình...
Chuyện kể của những bức hình...

Your email address will not be published. Required fields are marked *