Please log in or register to do it.

THỦ LĨNH ZOMBIE

Sự “nhẹ dạ cả tin” và “tâm lý bầy đàn” của một số bạn trẻ trên facebook đã sản sinh cái thứ gọi là “ném đá hội đồng” bất chấp đúng sai, tốt xấu.

Giống như trong series film The walking dead của Mĩ, các bạn hành động chẳng khác gì những zombie hung dữ và hoàn toàn không tự chủ, khi thì ào qua bên này, lúc lại ào qua bên khác. Rất dễ bị chiêu hồi, kích động và lợi dụng.

Và trong một diễn biến mới nhất, các bạn Có Giáo Dục Việt Nam đã nắm bắt thời cơ rất nhanh để khai thác cái tâm lý bầy đàn ấy bằng cách tung ra một bài viết nhảm gào thát đe dọa đòi đóng cửa facebook tại Việt Nam.

Vì là những phóng viên Có Thừa Giáo Dục nên các bạn í đủ thông minh để hiểu việc đó chẳng có nghĩa lý gì nhưng thực ra các bạn í cũng đâu định tấn công facebook. Các bạn í chỉ muốn lợi dụng các zombie trên facebook để làm xôn xao lên, để khích cho mọi người bàn tán và share link chửi bới càng nhiều càng tôt nhằm câu views cho báo.

Và thực tế, điều đó đã diễn ra rồi. Các zombie đang bị kích động và chịu sự điều khiển ngầm mà không hề hay biết. Thế mới gọi là zombie chứ!

Hãy tỉnh táo lại đi các bạn của tôi ơi. Bài viết của các bạn Có Giáo Dục Việt Nam cũng chỉ như một con điên cầm bịch cứt chạy ra Bitexco, xé quần xé áo, chửi bới điên cuồng và đòi ném cứt lên tầng 68 mà thôi. Hãy để cho họ ném, và ném càng nhiều càng tốt. Cứt đó bay đi đâu thì các bạn đã tự biết rồi.

Hãy ngưng share link và ngưng bàn tán về bịch cứt trên tay ả đàn bà ngu đần ấy tại đây. Chúng ta cần im lặng. Vì thứ nhất, không nên mang cứt ra bàn (trừ trường hợp bất khả kháng như status này). Và thứ hai, vì im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ – thái độ kính trọng cần thiết dành cho báo Có Giáo Dục Việt Nam.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

1 tay 2 việc
Ma Cà Bông

Your email address will not be published. Required fields are marked *