Please log in or register to do it.

Tết trong mình đơi giản là: Có bánh chưng, có gia đình, và có nụ cười. Chuẩn Tết xưa.

TẾT ĐƠN GIẢN LÀ CÓ BÁNH CHƯNG

 

( Ảnh dự thi “Tết xưa chưa mất” của Thanh Larry)

 

TẾT XƯA TRONG TÔI LÀ CẢM GIÁC BÌNH YÊN BÊN NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU
TẾT TRONG TÔI!!!

Your email address will not be published. Required fields are marked *