Please log in or register to do it.

Sai lầm lớn nhất của ngày hôm nay là trước khi đi ngủ còn dại dột click vô cái link trên facebook bạn Toàn Đỗ và bị nghe mấy em Mây Trắng tra tấn bài “Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh” vừa dơ vừa dở, nhạt như nước ốc, hẩm hỉu hơn cả cơm thiu.

Lộ rõ bản chất muốn hiếp dâm nhạc Cách Mạng đây mà. Đề nghị bỏ tù mấy bánh bèo này ngay. Xuống tinh thần anh em quá đi mất, hmm hmmmm!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 06, 2013 at 01:04AM)

Đòi nợ khó
Còn thiếu một ít lá chanh

Your email address will not be published. Required fields are marked *