Please log in or register to do it.

Nhiều người hay ghê, lúc khó khăn thì ngọt nhạt mượn tiền sao mà tình cảm, sao mà hiền lành, sao mà biết trước biết sau thế.

Tới hồi đòi quài không trả cái quay ra đả kích, móc mỉa, chì chiết, dạy dỗ về tình thương nhân loại, về tinh thần tương thân bác ái, về đạo lý ở đời.

Mấy bố mấy mẹ ơi, con cũng đi làm cu li kiếm sống, con cũng có cha có mẹ phải nuôi, con cũng ốm đau bệnh hoạn, cũng cơm ăn ngày ba bữa, cũng một tỉ thứ phải xài tiền mà. Mấy bố mấy mẹ làm ơn trả tiền cho con đi có được không ạ? Năn nỉ đấy!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 06, 2013 at 08:27AM)

Đi triển lãm tranh của bà Đỗ Hương
Sai lầm trước khi đi ngủ

Your email address will not be published. Required fields are marked *