Please log in or register to do it.

Quà bạn HNH gửi tặng. Lý do thì mình chưa rõ??? Nhân dịp sinh nhận bạn í chăng, hay tặng quà sinh nhật trễ cho mình :D

Thôi kệ, cứ tặng là mình cảm ơn trước đã. Chúc bạn hát hay, huấn luyện giỏi và nhiều đô la :-))))))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 04, 2012 at 11:14AM)

Truyền thông bằng Phương pháp Vạch Trần
Đời này ta còn gặp Bố Mẹ mấy lần

Your email address will not be published. Required fields are marked *