Please log in or register to do it.

Con mèo do em Thành Tâm (ông thần) tặng, con Rồng do em Đạt (Phi Hổ) tặng và xe vespa do Bambie (Quản lý Trần Thu Hà) tặng.

Ai tặng mình cái gì mình cũng giữ. Dù đó là một vết thương đau ngọt ngào!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – February 03, 2013 at 07:13PM)

Đưa bà nội với mẹ qua phòng trà Nam Quang coi cải lương Việt Nam với Dung mama
Tranh thêu Mũm Mĩm tự tay làm tặng mình

Your email address will not be published. Required fields are marked *