Please log in or register to do it.

“Cuộc đời có sinh có tử nhưng riêng người Thầy sẽ chỉ có sinh không có tử.

Người Thầy luôn mang hết kiến thức, tâm thức, trí lực của mình có được ra để bồi đắp cho học trò.

Đến một ngày nào đó mình ngã xuống giống như con tằm rút hết ruột nhả tơ để đào tạo ra một thế hệ học trò mới thông minh hơn, bản lĩnh hơn, nhiều tâm đức hơn thì đó là sự sinh trong sự tử.

Kiến thức người Thầy chia sẻ ra mỗi ngày không mất đi mà quyện lại, bền chặt hơn, thâm sâu hơn, hiểu tỏ tường hơn, nâng giá trị của mình lên cao hơn.

Ngày hôm nay tôi rất vui sướng và trân trọng được gặp anh Long và có vài lời như vậy” – Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Thanh Quất.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – July 23, 2013 at 11:33AM)

Người Việt thì dùng hàng Việt đi!!!
Nguyên lý tạo ra các thần đồng

Your email address will not be published. Required fields are marked *