Please log in or register to do it.

Tôi ngưỡng mộ người nào nghĩ ra cái chữ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH quá. Đề nghị tặng huân huy chương.

Bị hành sắp xỉu rồi =.=”

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 14, 2013 at 12:22PM)

TÔ TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT
Mình ghét nhất đi ngồi đồng ở quán cafe

Your email address will not be published. Required fields are marked *