Please log in or register to do it.

“… con bìm bịp nầy ăn tạp lắm, nó khoái ăn cá ươn, cá chết, chú em mầy đừng có sợ nó hư bụng, nó sành ăn tổ chạ. Cũng đừng chấp nề mấy thứ hư thúi đó, cho dù ăn gì thì nó cũng kêu hay, như con người ta vậy, nhìn nhau phải nhìn mặt tốt của nhau mà sống…”

(trích BIỂN NGƯỜI MÊNH MÔNG, truyện ngắn của Sầu Riêng)

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Ý nghĩa nhân văn và cao đẹp của chữ "Ô sin"
Lẩu cua tối

Your email address will not be published. Required fields are marked *