Please log in or register to do it.

Người ta dùng thời gian để kiếm tiền. Rồi lại dùng tiền để đốt thời gian.

Nhưng nếu dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu, bạn sẽ tự tạo ra hạnh phúc. Khi cảm thấy hạnh phúc, bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn, có nhiều tiền hơn và cả nhiều thời gian hơn nữa.

Nhưng thường thì chỉ có những người dũng cảm mới chọn làm việc theo cách thứ hai. Hoặc có những người đã thất bại tràn trề trong cách 1 mới tìm về với gia đình như một nơi trú ngụ an toàn.

… và khi ấy họ vô tình nhận ra cách làm việc thứ 2.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 30, 2012 at 10:35AM)

MUỐN ĐÓN TẾT MÀ TIỀN ĐÃ HẾT
Những cái loa rè tốt nhất là nên câm họng lại

Your email address will not be published. Required fields are marked *