Please log in or register to do it.

6h10′ chiều,

Gọi điện ra Hải Phòng cho bố, chỉ để thông báo vắn tắt rằng lương tháng này hơi trễ nên sáng nay con mới gửi tiền ra được. Nói xã giao dăm ba câu rồi chào bố nhưng vẫn giữ điện thọai, chờ bên kia tắt máy trước.

Nghe thấy tiếng chị gái nói chuyện với bố, rồi tiếng TV, xe cộ qua lại

2 phút trôi qua,
“Bà ơi vào ăn cơm”. Tiếng bà nội xúyt xoa vì lạnh.

3 phút nữa trôi qua,
Tiếng dọn mâm, tiếng bát đũa.

5 phút trôi qua,
“Thịt quay ở Hải Phòng là ngon nhất, bì nó giòn tan”. Tiếng bát đũa.

10 phút trôi qua,
Tiếng em trai và chị gái nói chuyện. Tiếng trẻ con hàng xóm nô đùa. Bên ngòai đường có tiếng í ới gọi nhau.

2 phút nữa trôi qua,
“Bà ơi, con mời bà dùng tăm”.

1 phút nữa trôi qua,
“Cái len này khó đan quá, nó có nhều ny lông”

1 phút nữa trôi qua,

2 phút nữa trôi qua,

1 phút nữa trôi qua,

Nhắm mắt lại, có cảm giác nghe rõ từng hơi thở của mọi người, từng tiếng động rất mỏng khi bà nội kéo sợi len lên đan áo, nghe thấy cả tiếng gió mùa buôn buốt…

3 phút nữa trôi qua,
“Điện thọai của bố vẫn còn này, bố quên chưa tắt hả?”

7h kém 20.

 

Những người cãi lại mệnh trời
Hai cơn bão

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. Sao không là 30 phút, nưa giờ mà là 1800giây hả a?

  Nhưng mà, em đọc chữ giây e cũng thích hơn chữ phút, nó trôi từng giây từng giây như là cảm nhận sự yêu thương nhẹ nhàng :)

  • Yes em! Bởi vì cảm nhận yêu thương qua từng giây, chứ không phải là từng phút hay từng giờ.

 2. Sao không là 30 phút, nưa giờ mà là 1800giây hả a?

  Nhưng mà, em đọc chữ giây e cũng thích hơn chữ phút, nó trôi từng giây từng giây như là cảm nhận sự yêu thương nhẹ nhàng :)

  • Yes em! Bởi vì cảm nhận yêu thương qua từng giây, chứ không phải là từng phút hay từng giờ.

 3. Sao không là 30 phút, nưa giờ mà là 1800giây hả a?

  Nhưng mà, em đọc chữ giây e cũng thích hơn chữ phút, nó trôi từng giây từng giây như là cảm nhận sự yêu thương nhẹ nhàng :)

  • Yes em! Bởi vì cảm nhận yêu thương qua từng giây, chứ không phải là từng phút hay từng giờ.

 4. Sao không là 30 phút, nưa giờ mà là 1800giây hả a?

  Nhưng mà, em đọc chữ giây e cũng thích hơn chữ phút, nó trôi từng giây từng giây như là cảm nhận sự yêu thương nhẹ nhàng :)

  • Yes em! Bởi vì cảm nhận yêu thương qua từng giây, chứ không phải là từng phút hay từng giờ.

 5. Sao không là 30 phút, nưa giờ mà là 1800giây hả a?

  Nhưng mà, em đọc chữ giây e cũng thích hơn chữ phút, nó trôi từng giây từng giây như là cảm nhận sự yêu thương nhẹ nhàng :)

  • Yes em! Bởi vì cảm nhận yêu thương qua từng giây, chứ không phải là từng phút hay từng giờ.

 6. Sao không là 30 phút, nưa giờ mà là 1800giây hả a?

  Nhưng mà, em đọc chữ giây e cũng thích hơn chữ phút, nó trôi từng giây từng giây như là cảm nhận sự yêu thương nhẹ nhàng :)

  • Yes em! Bởi vì cảm nhận yêu thương qua từng giây, chứ không phải là từng phút hay từng giờ.

 7. Sao không là 30 phút, nưa giờ mà là 1800giây hả a?

  Nhưng mà, em đọc chữ giây e cũng thích hơn chữ phút, nó trôi từng giây từng giây như là cảm nhận sự yêu thương nhẹ nhàng :)

 8. Sao không là 30 phút, nưa giờ mà là 1800giây hả a?

  Nhưng mà, em đọc chữ giây e cũng thích hơn chữ phút, nó trôi từng giây từng giây như là cảm nhận sự yêu thương nhẹ nhàng :)

  • Yes em! Bởi vì cảm nhận yêu thương qua từng giây, chứ không phải là từng phút hay từng giờ.

 9. Sao không là 30 phút, nưa giờ mà là 1800giây hả a?

  Nhưng mà, em đọc chữ giây e cũng thích hơn chữ phút, nó trôi từng giây từng giây như là cảm nhận sự yêu thương nhẹ nhàng :)

  • Yes em! Bởi vì cảm nhận yêu thương qua từng giây, chứ không phải là từng phút hay từng giờ.

 10. Sao không là 30 phút, nưa giờ mà là 1800giây hả a?

  Nhưng mà, em đọc chữ giây e cũng thích hơn chữ phút, nó trôi từng giây từng giây như là cảm nhận sự yêu thương nhẹ nhàng :)

  • Yes em! Bởi vì cảm nhận yêu thương qua từng giây, chứ không phải là từng phút hay từng giờ.

 11. Sao không là 30 phút, nưa giờ mà là 1800giây hả a?

  Nhưng mà, em đọc chữ giây e cũng thích hơn chữ phút, nó trôi từng giây từng giây như là cảm nhận sự yêu thương nhẹ nhàng :)

  • Yes em! Bởi vì cảm nhận yêu thương qua từng giây, chứ không phải là từng phút hay từng giờ.

 12. Sao không là 30 phút, nưa giờ mà là 1800giây hả a?

  Nhưng mà, em đọc chữ giây e cũng thích hơn chữ phút, nó trôi từng giây từng giây như là cảm nhận sự yêu thương nhẹ nhàng :)

  • Yes em! Bởi vì cảm nhận yêu thương qua từng giây, chứ không phải là từng phút hay từng giờ.