Please log in or register to do it.

Đang nghe Tùng Dương hát Ru Ta Ngậm Ngùi như rót mật vào tai, bỗng Mỹ Linh cất giọng một phát thấy Tùng Dương rớt cái bịch từ trên 9 tầng mây xuống 7 tầng địa ngục ngay lập tức. Phô rinh, phô lòi ra hết trơn!!!

Xin lỗi bạn Tùng Dương nhưng nghe bạn hát nhạc Trịnh với Mỹ Linh như cái áo thun 20K đặt cạnh cái đầm LV 5000$ í. Thề luôn. Mặc dù bạn hát riêng thì mình nghe vẫn cứ thấy hay điên đảo \u003C3

Đúng là trên đời này cái gì cũng mang tính tương đối nhỉ.

((( Trịnh Công Sơn in The Spotlight – Gọi tên bốn mùa, Nhà hát Hoà Bình )))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 22, 2012 at 08:43PM)

Friends List
Đàm Vĩnh Hưng - Đàn Ông Đích Thực

Your email address will not be published. Required fields are marked *