Please log in or register to do it.

Hình như danh sách friends của mình đã đạt con số 222 thì phải. Số đẹp. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ :-)

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 23, 2012 at 10:49AM)

Bún riêu cá rau cần
Nghe Tùng Dương hát Ru Ta Ngậm Ngùi

Your email address will not be published. Required fields are marked *