Please log in or register to do it.

Ma quay tay (PARANORMAL ACTIVITY 4) dở ve kêu. Đi coi tốn thời gian quá!

3 điều rút ra được sau khi coi bộ phim nhảm nhí này là:

– Không được để tụi con nít chơi với nhau

– Không được giúp đỡ hàng xóm khi họ có troubles

– Không được giữ gìn trinh tiết

… nếu vi phạm sẽ bị ma vặn cổ! Cái kiểu hù doạ và giết người cũng bede và ngựa ngựa :-)))))

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Những con số "BẤT ĐỘNG XẢN" ấn tượng trong tuần
Mời đặt tựa cho tranh

Your email address will not be published. Required fields are marked *