Please log in or register to do it.

Ma quay tay (PARANORMAL ACTIVITY 4) dở ve kêu. Đi coi tốn thời gian quá!

3 điều rút ra được sau khi coi bộ phim nhảm nhí này là:

– Không được để tụi con nít chơi với nhau

– Không được giúp đỡ hàng xóm khi họ có troubles

– Không được giữ gìn trinh tiết

… nếu vi phạm sẽ bị ma vặn cổ! Cái kiểu hù doạ và giết người cũng bede và ngựa ngựa :-)))))

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Những con số "BẤT ĐỘNG XẢN" ấn tượng trong tuần
Mời đặt tựa cho tranh

Your email address will not be published.